Uvítacie obrazovky

História vývoja Uvítacej obrazovky, zobrazujúcej sa pri štarte programu The Bat!. Od verzie 3 a vyššej, je možné použiť vlastné pozadie pre Uvítaciu obrazovku, stačí do priečinka s programom The Bat! (štandardne „c:\Program Files\The Bat!\“) prekopírovať ľubovolný obrázok vo formáte JPEG (odporúčaná veľkosť obrázku: 474x384 pixelov) s názvom „bk01.jpg“.

The Bat! v1.00 Prerelease

The Bat! v1.1

The Bat! v1.21

The Bat! v1.47 Halloween Edition

The Bat! v1.62 Christmas Edition

The Bat! v2.00.22

The Bat! v2.02 CE RC2

The Bat! v2.12.04

The Bat! v3.09.16

Poznámka: Ak použijete parameter „/NOLOGO“, tak program The Bat! pri štarte nebude zobrazovať uvítaciu obrazovku.