Program The Bat! je e-mailový klientský program, ktorý ponúka:


- Jednoduché používateľské rozhranie,

- Využíva možnosti operačného systému Microsoft Windows, dovoľuje pracovať a súčasne odosielať a prijímať správy,

- Ľahká práca s viacerými účtami súčasne a vo viac-používateľskom prostredí. SimpleMAPI rozhranie umožňuje odosielanie správ aj z iných aplikácií,

- Úplná lokalizácia menu a tipov dňa. Pomocník je k dispozícii v češtine, slovenská verzia sa pripravuje,

- Podpora slovenského kódovania a zobrazenia slovenských znakov,

- Podpora protokolov SMTP, POP3, IMAP4, TLS(SSL), MIME, APOP a LDAP,

- Podpora digitálneho podpisu certifikátmi S/MIME

- Rozširovanie funkcií pomocou doplnkov (napr. Anti-SPAM, Antivírus, Makrá, atď.),

- Integrovaný prezerač obrázkov GIF, PNG, BMP, ICO, WMF, EMF a JPG,

- A mnoho ďalších...


Program The Bat! umožňuje pristupovať k správam priamo na serveri a upravovať ich bez sťahovania do počítača. Program tiež obsahuje pohodlný editor správ s množstvom užitočných funkcií, Adresár podporujúci vyhľadávanie v LDAP databázach. Program podporuje šifrované overenie zasielaného POP3 hesla pomocou metódy APOP.

Pri vývoji programu sa kládol dôraz predovšetkým na veľké množstvo funkcií urýchľujúcich a spríjemňujúcich prácu. K týmto funkciám patria: Vkladacie šablóny, pole MailTicker™, Filtre a pravidlá, preddefinované šablóny a mnohé iné.