RSS2POP3.pkierski

POPIS

Toto rozšírenie pre program TheBat! umožňuje preberanie aktualít z RSS kanálov.

AKO POSTUPOVAŤ PRI INŠTALÁCII

Obsah archívu s doplnokm je potrebné extrahovať do ľubovoľného priečinka, napr. „D:\BatMail\_plugin\rss\RSS2POP3.pkierski\“. Súčasťou archívu je aj súbor „rss_list.txt“, do ktorého neskôr budete môcť vkladať odkazy na RSS kanály.

Doplnok je potrebné pridať ručne, preto v hlavnom okne programu The Bat! kliknite na „Nastavenie | Vlastnosti“ a v dialógovom okne zvoľte položku „Doplnky“. Pokračujte kliknutím na tlačidlo „Pridať“ a vyberte súbor „RSS2POP3.pkierski.tbp“.
Ak bol doplnok pridaný správne, zobrazí sa v zozname ostatných doplnkov.

V hlavnom okne programu The Bat! kliknite na „Účet | Vytvoriť nový účet...“.

V nasledujúcich krokoch zadajte tieto nastavenia:
  1. Názov účtu môže byť ľubovoľný, napr. „RSS“. Po zadaní názvu kliknite na tlačidlo „Ďalej“.
  2. Do poľa „E-mailová adresa“ vložte odkaz na súbor „rss_list.txt“ spolu s cestou, tj. v tvare „d:\BatMail\_plugin\rss\RSS2POP3.pkierski\rss_list.txt“. Ostatné polia môžu ostať prázdne. Po zadaní údajov kliknite na tlačidlo „Ďalej“.
  3. Typ účtu ponechajte „POP3“. Do polí definujúcich POP3/IMAP server a SMTP server, zadajte adresu „127.0.0.1“. Pole „SMTP server vyžaduje autorizáciu“ musí zostať neoznačené. Po zadaní údajov kliknite na tlačidlo „Ďalej“.
  4. Ako prihlasovacie meno zadajte opäť odkaz na súbor „rss_list.txt“ spolu s cestou, tj. v tvare „d:\BatMail\_plugin\rss\RSS2POP3.pkierski\rss_list.txt“. Do poľa „Heslo“ zadajte ľubovoľný znak, napr. „a“. Ostatné voľby nechajte neoznačené. Po zadaní údajov kliknite na tlačidlo „Ďalej“.
  5. V tomto kroku označte voľbu „Áno“ a kliknite na tlačidlo „Dokončiť“.
  6. V dialógovom okne kliknite na voľbu „Prenos“ a v časti „Príjem pošty“ zmeňte hodnotu portu na „11100“. Výsledné nastavenie by malo vyzerať takto. Po dokončení kliknite na tlačidlo „OK“.
SÚBOR S ODKAZMI

V súbore „rss_list.txt“ sú uložené odkazy na RSS kanály. Každý kanál je zapísaný v jednom riadku. Znak „#“ na začiatku riadku označuje komentár. Počet kanálov je obmedzený na 60.

OSTATNÉ INFORMÁCIE

Odkaz na domovskú stránku: http://www.pkierski.net/rss2pop3.shtml