TheBat!Sync v1.1.6 pre Windows Mobile™

POPIS

Program „TheBat! Sync for Windows Mobile“ umožňuje synchronizovať kontakty z adresára programu The Bat! vo Vašom prenosnom alebo stolnom počítači so zariadením typu Windows Mobile (systémy PPC2003, SmartPhone 2003 - neblokovaný alebo Windows Mobile 5.x).

AKO POSTUPOVAŤ PRI INŠTALÁCII

Pred začiatkom inštalácie sa prosím uistite, že vaše zariadenie Windows Mobile je pripojené k vášmu počítaču.

Spustite prosím inštalačný program TheBatSyncWM_Setup.exe, ktorý nainštaluje do vášho počítača všetky súbory potrebné na synchronizáciu so zariadením Windows Mobile pomocou programu ActiveSync.

Po skončení inštalácie je potrebné znova pripojiť zariadenie Windows Mobile (odpojiť a pripojiť) k vášmu počítaču. Ak inštalácia prebehla správne, v zozname úloh bude zahrnutá položka „TheBat! Sync“.

Ak v zozname úloh zahrnutá položka „TheBat! Sync“ nie je, je potrebné vykonať inštaláciu ručne, nasledovným spôsobom:
  1. V okne programu ActiveSync zvoľte položku „Nástroje | Pridať alebo odstrániť programy...“. V zozname nainštalovaných programov nájdite program „TheBat! Sync“, ak nie je označený, označte ho.
  2. V okne programu ActiveSync zvoľte položku „Nástroje | Možnosti...“. V zozname úloh nájdite položku „TheBat! Sync“, ak nie je označená, označte ju.
  3. Odpojte a znova pripojte zariadenie Windows Mobile k vášmu počítaču.
Ak chcete o synchronizácii medzi vašim počítačom a zariadením Windows Mobile vedieť viac, prečítajte si informácie v Pomocníkovi programu TheBat! Sync for Windows Mobile.

V skúšobnej verzii tohto programu môžete synchronizovať len obmedzený počet kontaktov. Po zakúpení plnej verzie budete môcť synchronizovať všetky kontakty z adresára programu The Bat! a vaším zariadením Windows Mobile.