Pomocou Obalov (anglicky „Skins“) je možné meniť celkový vzhľad programu The Bat!. Prevzatý archív je potrebné rozpakovať do priečinka s programom The Bat! (štandardne „c:\Program Files\The Bat!\“). Dokumentácia k tvorbe obalov (*.XML).

[skin] The Bat! v1.xx - v2.xx
Obaly pre verzie 1.xx - v2.xx.
  [skin] The Bat! v3.5x a novšie
Obaly pre verzie 3.5x a novšie.
Original Glyph for TheBat! v3.5
Copyright © 2004-2005 Ritlabs
thebat.sk
Original Glyph of the version v2.x
autor: Miroslav Florensen
thebat.sk
Minimal Design - Batskin v5.01
autor: Miroslav Florensen
thebat.sk