Používatelia programu The Bat!

Na tejto stránke sú fotografie používateľov programu The Bat!. Ak sem chcete pridať svoju fotografiu môžete ju poslať na adresu webmaster@thebat.sk. K textu stačí doplniť vaše meno (alebo Prezývku), prípadne adresu vašej webovej stránky. Vaša e-mailová adresa bude zverejnená len s vaším súhlasom. Ak nemáte čas na úpravu fotografie, radi ju upravíme za vás.


Juraj MÁTEL
WEB / E-Mail

Peter HUBINSKÝ
WEB / E-Mail

Marek MIKUŠ
WEB / E-Mail

Maxim MASIUTIN
WEB / E-Mail

Stefan TANURKOV
WEB / E-Mail

< bez mena >
WEB / E-Mail

< bez mena >
WEB / E-Mail

< bez mena >
WEB / E-Mail

< bez mena >
WEB / E-Mail

Tip: Obrázky vo formáte GIF, JPEG a PNG môžete pridať ku každému kontaktu v adresári. Ak chcete, aby sa obrázok zobrazil v správnom pomere a nepôsobil deformovane používajte obrázky s rozmerom 120x144.