Poštový klient The Bat! je Shareware, čo znamená, že máte možnosť si na 30 dní vyskúšať plne funkčnú verziu tohto programu, po uplynutí tejto doby máte 10 dní na zakúpenie licencie, ktorá Vám umožní používať program aj po uplynutí tejto doby a získate s ňou aj možnosť technickej podpory. Zakúpenie licencie tiež odstráni dialóg so žiadosťou o zakúpenie licencie pri štarte programu.

Licencia je platná pre všetky verzie série 3.xx a pretože sa jedná o nový licenčný kľúč, nie je možné ju používať v starších verziách série 1.xx a 2.xx.

Firma AVIR si dovoľuje oznámiť svojim zákazníkom - súkromným osobám (nepodnikateľom, teda osobám bez IČO a DIČ), že počnúc 1. februárom 2007 im bude poskytovaná automatická zľava 12% pri nákupe 1-užívateľských licencií programu The Bat! (edícia Home aj Professional).

Objednať ako:


Základná licencia

Edícia „Home“
Pre súkromné použitie.
1 PC       19,95 EUR/ks + DPH
Multilicencia sa neposkytuje.
1 PC       15,95 EUR/ks + DPH
Inovácia z predchádzajúcej verzie.

Edícia „Professional“
Táto licencia zahŕňa aj licenciu verzie Voyager.
1 PC       39,95 EUR/ks + DPH
           29,95 EUR/ks + DPH*
2-10 PC    38,95 EUR/ks + DPH
           26,95 EUR/ks + DPH*
11-20 PC   35,95 EUR/ks + DPH
           24,95 EUR/ks + DPH*
21-50 PC   33,95 EUR/ks + DPH
           23,95 EUR/ks + DPH*
51-100 PC  31,95 EUR/ks + DPH
           22,95 EUR/ks + DPH*
101-200 PC 29,95 EUR/ks + DPH
           19,95 EUR/ks + DPH*
201-500 PC 26,95 EUR/ks + DPH
           18,95 EUR/ks + DPH*
500+ PC    24,95 EUR/ks + DPH
           17,95 EUR/ks + DPH*

* Inovácia z predchádzajúcej verzie.

Zľavnená licencia

Edícia „Home“
Pre študentov, neziskové organizácie.
1 PC      15,95 EUR/ks + DPH
Inovácia z edície „Home“ na edíciu „Professional“.
1 PC      26,95 EUR/ks + DPH

Licencia pre školské zariadenia a neziskové organizácie

Edícia „Professional“
Licencia zahŕňa aj licenciu verzie Voyager.

5-10 PC   27,95 EUR/ks + DPH
          18,95 EUR/ks + DPH*
11-20 PC  24,95 EUR/ks + DPH
          17,95 EUR/ks + DPH*
21-50 PC  23,95 EUR/ks + DPH
          16,95 EUR/ks + DPH*
51-100 PC 22,95 EUR/ks + DPH
          15,95 EUR/ks + DPH*
100+ PC   19,95 EUR/ks + DPH
          14,95 EUR/ks + DPH*


* Inovácia z predchádzajúcej verzie.

Inovácia (Upgrade): Na inováciu z predchádzajúcej verzie (aj licencia pre rovnaký počet používateľov) sa poskytuje zľava 30% z ceny novej licencie.

Licencia pre zdravotne postihnutých, je určená osobám s priznaným invalidným dôchodkom.

Licencia pre študentov, je pre všetkých používateľov, ktorí predložia potvrdenie o návšteve školy - denné štúdium a nevlastnia živnostenský list.

Licencia pre súkromné osoby, je pre všetkých, ktorý nevlastnia živnostenský list. Obdržaný daňový doklad sa nedá použiť v účtovníctve.

Licencia pre firmy, je pre všetky právnické a fyzické osoby so živnostenským listom. Zákazník obdrží daňový doklad použiteľný v účtovníctve.

Privátnym osobám - nepodnikateľom je pre edíciu „Professional“ poskytovaná zľava.

Pri väčšom odbere firemných licencií sa poskytuje zľava. Všetky ceny sú uvedené bez DPH 19%. Distribútor si vyhradzuje právo na zmenu cien.

Distribútor pre Slovenskú republiku:
AVIR, s.r.o.
Záhumenice 15
902 01 Pezinok

tel.: 0905-859 812
fax.:   033-6401895

E-mail: info@avir.sk
WWW: www.avir.sk


Ceny pre Slovenskú republiku sa odvíjajú od kurzu slovenskej koruny. So žiadosťami o cenách na Slovensku sa informujte priamo u distribútora - firma AVIR.