Čo táto skratka znamená?

  SMTP - Simple Mail Transfer Protocol


Na čo slúži?

  Je to internetový protokol pre odosielanie pošty na server ISP. Všetky potrebné informácie o nastavení tohto protokolu získate od Vášho poskytovateľa internetových služieb. Ak poskytovateľ vyžaduje autorizáciu - overenie, je potrebné vyplniť prihlasovacie meno a heslo. Toto heslo zväčša býva identické s prihlasovacím menom a heslom k serveru POP3.


Podporuje program The Bat! tento protokol?

  Ano.


Ako a kde sa nastavuje?

  Údaje o tomto protokole sa nastavujú pre každý účet v programe TheBat! zvlášť. V menu „Účet | Vlastnosti | Prenos“, časť „Odosielanie pošty“. Ak poskytovateľ vyžaduje autorizáciu, je potrebné vyplniť tieto údaje po kliknutí na tlačidlo Autorizácia.