Krátky slovník internetových skratiek

A
    APOP

B
    Base64

C
    CSAPI

I
    IMAP4

L
    LDAP

M
    MIME

P
    PGP
    POP3

R
    RIT

Q
    Quoted-printable

S
    SMTP
    SSCE
    S/MIME

V
    vCard